statut

- DENUMIRE :
Asociatia Pescarilor Sportivi Feroviari si Prietenii ''VALURI DE CRAP''.

- ACTIVITATE :
A.P.S.F.P. ''VALURI DE CRAP'' are ca scop reprezenterea si asigurarea intereselor membrilor sai de a activa in domeniul pescuitului sportiv, al turismului de pescuit recreativ, in conditiile administrarii si exploatarii durabile a resurselor acvatice vii existente in bazinele piscicole naturale si de conservare a biodversitatii si echilibrului in natura.

- OBIECTIVE :
- promovarea si dezvoltarea pescuitului ca sport, in scop recreativ, in bazinele piscicole;
- protejarea biodiversitatii acvatice si a speciilor rare sau pe cale de disparitie din bazinele piscicole;
- monitorizarea agentilor poluanti din bazinele naturale acvatice si sesizarea organelor abilitate;
- refacerea biotopului in bazinele acvatice afectate de agenti poluanti, braconaj sau calamitati naturale;
- monitorizarea si prevenirea actelor de braconaj si a distrugerii fondului piscicol;
- organizarea unor actiuni de sprijinire a structurilor legal abilitate in protectia mediului, igienizarea apelor, combaterea braconajului, etc.;
- stabilirea de parteneriate cu alte asociatii din Romania si din alte state ale lumii;
- formarea si dezvoltarea unor bazine piscicole private pe teritoriul national;
- promovarea dezvoltarii turismului rural prin sustinerea infiintarii sau modernizarii de pensiuni agroturistice si pensiuni turistice rurale din diverse bazine piscicole, inclusiv in Delta Dunarii;
- colaborarea cu diverse persoane juridice, proprietari sau administratori de bazine piscicole in vederea construirii sau modernizarii unor spatii pentru practicarea turismului piscicol; crearea unor facilitati, in aceste spatii piscicole, specifice acestei activitati: campare, grupuri sanitare, ambarcatiuni, ustensile de pescuit, etc.;
- organizarea de cursuri si acordarea de consultanta specializata in domeniul piscicol si a pescuitului sportiv, recreativ;
- organizarea competitiilor de pescuit recreativ;
- organizarea de tabere, scoli de initiere si perfectionare a copiilor si tinerilor in domeniul pescuitului sportiv, respectul si protejarea naturii si in alte activitati privind protectia mediului;
- constituirea unei baze de date la dispozitia membrilor Asociatiei;
- editarea de site propriu si tiparituri;
- intocmirea de materiale scrise care sa contina: prezentarea locatiilor unde membrii Asociatiei desfasoara activitati de pescuit sportiv cu prezentarea potentialului piscicol si starea acestuia; istoricul actiunilor sub forma narativa; infiintarea unei arhive care sa detina toate materialele legate de istoricul Asociatiei;
- inregistrarea pe suport video a activitatilor organizate in cadrul Asociatiei;
- confectionarea de trofee din capturile membrilor Asociatiei;
- organizarea, in parteneriat cu alte asociatii sau parteneri sociali, de activitati de ecologizare in zonele de mediu afectat, de amenajari pentru pescuit sportiv si agrement;
- realizarea de proiecte cu interesarea Inspectoratului Scolar Judetean pentru promovarea pescuitului sportiv ca activitate in timpul liber pentru combaterea delicventei juvenile in randul scolarilor.